Thông báo về vụ mùa Cam Vinh 2017-2018


Thông báo về vụ mùa Cam Vinh 2017-2018
1, Cam Mát (giống cam mới vỏ màu xanh, vị ngọt mát ko chua): hiện tại đang thu hoạch cho đến khoảng tháng 11DL thì thu hoạch hết.
2, Cam Vân Du và Cam Xã Đoài: Thu hoạch từ tháng 11 đến khoảng tháng 2DL.
3, Cam Valencia2(V2): Thu hoạch từ tháng 3 đến khoảng tháng 5DL.
Cam Vinh ngon nhất là giống cam Xã Đoài và Cam V2 đồng thời có giá bán Cao Nhất.
Liên hệ chi tiết: 0965 607 507 ( Cô Thân)